Tiffany

Louis Comfort Tiffany (New York, 18 februari 1848 – New York, 17 januari 1933) was een Amerikaanse glaskunstenaar en ontwerper. Hij is met name bekend door zijn gebrandschilderd glas en zijn lampen in art-nouveau- en art-decostijl.

 

Deze lampen zijn vrij populair onder verzamelaars en de prijs van een zeldzame originele Tiffanylamp kan oplopen tot een miljoen dollar. Deze veilingprijzen worden veroorzaakt door de toenemende populariteit van deze lampen bij beroemde en welgestelde verzamelaars.

 

In 1894 vroeg Tiffany een patent aan op zijn beroemde Favrile glass, een versmelting van normaal opaliserend wit glas en helder "antique" gekleurd glas (het type glas dat al eeuwen gebruikt wordt in glas-in-loodramen). Men heeft in die tijd geprobeerd deze twee typen glas te combineren door verhitting maar de resultaten waren nagenoeg altijd saai en oninteressant. Na veel experimenteren is Tiffany er in geslaagd tot wel vijf verschillende kleuren te mengen waardoor zijn werk tot op heden de kijk op de glaskunst heeft veranderd.

 

Naar uw wensen kan een Tiffany (voorzet) raam of een hanger gemaakt worden. Er kan een afbeelding van uw huisdier in verwerkt worden, maar ook elk ander dier of bloem. 

In een eerste gesprek ga ik met u uw wensen bespreken. Hierna ga ik een eerste tekening maken. Deze kan in de ontwerpfase nog worden aangepast. Na uw akkoord ga ik aan de slag.

Wilt u meer weten of wilt u uw ideeën met mij bespreken, neem dan contact met mij op.

 

Louis Comfort Tiffany (New York, February 18, 1848 - New York, January 17, 1933) was an American glass artist and designer. He is particularly known for its stained glass and lamps in Art Nouveau and Art Deco.

 

These lights are quite popular among collectors and the price of a rare original Tiffany lamp can be up to a million dollars. This auction prices caused by the increasing popularity of these lamps by famous and wealthy collectors.

 

In 1894 Tiffany applied for a patent on his famous Favrile glass, a blend of normal opalescent white glass and clear "antique" stained glass (the type of glass used for centuries in stained-glass windows). One has at that time been trying to combine these two types of glass by heating but the results were almost always boring and uninteresting. After a lot of experimenting to mix Tiffany succeeded in up to five different colors which makes his work so far has changed the outlook on the glass art.

 

According to your wishes, a Tiffany (cross) window or a pendant made. A picture of your pet can be processed, but also any other animal or flower.

In the first conversation, I'll go with you to discuss your requirements. After this I'm going to make a first drawing. This can be adjusted in the design phase. After your agreement, I'm going to work.

Want to know more or would like to discuss your ideas with me, please contact me.