cadeau-artikelen

Glas in lood is de benaming voor een vensterraam bestaande uit stukken glas gevat in loodlijsten. In een eenvoudige uitvoering vormen de loodlijsten een rechthoekig raamwerk, waarin stukken glas gevat zijn. Glas in lood werd vroeger gemaakt, omdat een raam uit één stuk glas niet te maken viel. Glas in lood leent zich uitstekend voor kunstzinnige uitvoeringen, met kleurrijke voorstellingen. Je treft glas in lood wel aan in oude herenhuizen, maar vooral in kerken, waar het zicht van binnen op de ramen door het invallende licht het kunstzinnige karakter doet uitkomen.

 

Naar uw wensen kan een glas-in-lood (voorzet) raam gemaakt worden. Er kan een afbeelding van uw huisdier in verwerkt worden, maar ook elk ander dier of bloem. Als u liever een abstract of traditioneel raam wenst, kan dit natuurlijk ook. Tevens is het mogelijk een glas-in-lood raam in dubbel glas te plaatsen. Bij een voorzetraam is het mogelijk een standaard op maat te laten maken door een ambachtsman in ijzerwaren.

In een eerste gesprek ga ik met u uw wensen bespreken. Hierna ga ik een eerste tekening maken. Deze kan in de ontwerpfase nog worden aangepast. Na uw akkoord ga ik aan de slag.

Wilt u meer weten of uw ideeën met mij bespreken, neem dan contact met mij op.

 

Stained glass is the name for a frame consisting of pieces of glass mounted in lead frames. In a simple embodiment, the lead frames form a rectangular framework, in which pieces of glass are contained. Stained glass was made at that time, because a window out was not to create a single piece of glass. Stained glass is perfect for artistic performances, with colorful performances. You will find stained glass or in old mansions, but especially in churches, where the view from the inside of the windows by the incident light brings out the artistic character.

 

To suit your needs can be a glass-glass (cross) Frames are made. A picture of your pet can be processed, but also any other animal or flower. If you prefer a traditional or abstract window, it is also possible. It is also possible to place a stained-glass window in double glazing. In an additional window is to enable a standard to measure by a craftsman in hardware.

In the first conversation, I'll go with you to discuss your requirements. After this I'm going to make a first drawing. This can be adjusted in the design phase. After your agreement, I'm going to work.

To learn more or discuss your ideas with me, please contact me.